Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Τελετή Απονομής

Αγγελική Λογοθέτη, τηλ. 210-6617777 (εσωτ. 274), email: [email protected]

Περιεχόμενο

Αλεξάνδρα Βαρλά, τηλ. 210-6617777 (εσωτ. 118), email: [email protected]

Υποψηφιότητες

Για in-house νομικά τμήματα: Κωνσταντίνος Τσαντάς, τηλ. 210-6617777 (εσωτ. 156), email: [email protected]


Για δικηγορικές εταιρείες/γραφεία: Λήδα Πλατή, τηλ. 210-6617777 (εσωτ. 271), email: [email protected]

Χορηγίες

Λήδα Πλατή, τηλ. 210-6617777 (εσωτ. 271), email: [email protected]

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication